Om oss

Medicintekniska stolar av högsta kvalitet

Vi är är specialister på medicintekniska stolar, arbetsstolar, elrullstolar, undersökningsstolar, arbetsstolar till industrin och mycket annat. När du köper en stol hos oss så får du inte bara en produkt utan även hög kvalitet, stor kompetens och personlig och lyssnande service.

Skräddarsydda lösningar

Vår affärsidé är at snabbt och till marknadsmässiga priser leverera stolar med högsta funktionalitet och kvalitet, oavsett om det handlar om medicinstolar, rullstolar eller arbetsstolar. Vi kombinerar stora möjligheter till individuell anpassning med rationell tillverkning, hantering och återanvändning.

Kvalitet av toppklass, miljöfokus och ekonomi är faktorer som ska gagna våra kunder och gör att vi hela tiden kan utveckla verksamheten.

Här är vår målsättning i några punkter:

  • Vi ska tillverka funktionella högkvalitativa produkter som har de rätta ergonomiska kvaliteterna.
  • Vi ska alltid tillfredsställa våra kunder krav och överträffa förväntningarna.
  • Vi ska ha nollfelstandard i hela verksamheten.
  • Att kontinuerligt utveckla vår kompetens och kunskap för att kunna lösa allt mer komplicerade problem.
  • Vi ska produktutveckla, tillverka och sälja produkter med bästa möjliga funktionalitet, design och kvalitet. Med hjälp av våra produkter kan kundens verksamhet bli effektivare och arbetsmiljön bli bättre.

Patient och användarvänliga produkter

Vi har lång erfarenhet och tack vare ett nära samarbete med vårdpersonal och företrädare för olika branscher kan vi erbjuda produkter som är både patient- och användarvänliga. Våra höga krav på kvalitet, lyhördhet mot våra kunder och en god service för att vi har blivit en ledande leverantör av specialstolar.

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 13485, ISO 9001 och ISO 14001. Dessa certifieringar använder vi för att förbättra vårt kvalitetsarbete, våra produkter och för att snabbt kunna tillmötesgå våra kunder.

Flexibla och smidiga klinikstolar